facebook
Universal Heart

Vår Vision

Vår Vision


Vår vision är att bidra till positiv utveckling och förändring på alla plan, med utgångspunkt i det individuella. Vi vill verka för att skapa en planet i balans och där människan kan existera i harmoni med allt levande.

Mänskligheten har idag nya, historiskt sett unika, möjligheter att inhämta kunskap, gammal såväl som ny. Det innebär också att det finns en större potential till medveten förändring – för det börjar med tillgång till information.

Jörgen Tranberg besitter efter mer än 30 års utforskande, både inom och utom den akademiska världen, stor kunskap om hur det inre och det yttre hänger ihop och återspeglar varandra, samt vilka konsekvenser detta har för oss som individer. Han har dessutom förmågan att förmedla kunskap på ett fängslande och berörande sätt och visa hur den är användbar och relevant.

Teori underbyggs i Jörgens föreläsningar med praktiska exempel och vetenskapliga belägg vilket skapar förutsättningar för personlig insikt. Här slås broar mellan naturvetenskap, teologi och filosofi, helt i samklang med vår tid.

I föreläsningsserien Universal Heart samarbetar Jörgen Tranberg med en rad gästföreläsare och artister, som alla på sina vis bidrar och inspirerar till ökad medvetenhet.

Under denna tid vill ge möjlighet till den medvetna möjligheten och vi kommer ha ingenjörer, tekniker och forskare som skall mäta din, min och vår enorma effekt att tillsammans är det dags att fördjupa, bredda och transformera medvetenheten.  Ensam är alltid starkare i gruppsammanhang där upplevelsebaserad information är alltid den starkaste grunden till människans möjlighet till förändring. Vi vill skapa möjlighet till en gemensam transformation av medvetandet, och under en av dagarna kommer jag att ha ingenjörer, tekniker som mäter din, min och vår enorma effekt att tillsammans fördjupa, bredda och transformera medvetandet och medvetenheten.

Kraniosakral terapi fick sin första forskning med Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsamammans med Bröderna Tranberg tillsammans. Den visar att man kan ge möjlighet till förändring av autonoma nervsystemet i en riktning mot större återhämtningsförmåga.

– Jag är redo att förmedla allt jag vet. Är du redo att lyssna? Det är allt som behövs…

Varmt välkommen! Jörgen Tranberg