facebook
Universal Heart

Nyheter

Nyheter på Facebook!

Det här blir den 3 delen av det jag kallar för kontinuitet och momentum är endast tillräckligt för ett fåtal att nå sina mål.

OMEDVETENHET - UNDERMEDVETENHET - MEDVETANDE eller O-medvetenhet blir djupast inom oss som Under-medvetenhet, eller i Materians kärna som bron till den kosmiska energin. Nu kommer jag släppa loss mig helt efter flera veckors endast gå djupare inom mig själv.

Vad är Oberoende Medvetande respektive Be-ro-en-de(t), vår emotionella smärtkropp. Lek med både engelska och svenska språket.

När blir vad vad, eller är "vad" bara ett psykologiskt perspektiv..?

Funderat mycket på det Oberoende Medvetande som vetenskaplig och psykologisk, och bortom perspektiv. Kan det vara vår bästa möjlighet att mottaga information. Är det som är detta nyckeln mellan energi och materia. Medvetandet Uppkomst så som Awareness - Den Medvetna Medvetenheten så som en Bliss av Kroppsförnimmelse. Mattematiken visar att det är så.

Ett steg närmare, for sure.

Men de oberoende 5 sinnena som utvecklar sin medvetenhet är oberoende En Medveten fysisk kropp. Det innebär att kunskapen är absolut helt avgörande, utan den så tror vi att vi uppnår det för när vi träffar goda människor som kommer inspirera oss till den biokemiska "cocktailen" så vi i den stunden får en övertygelse att så är fallet. De är absolut goda och vill väl och har en egen kontakt med detta, men är inte medveten om det utan tror att om bara ett momentum sker så kommer framgången men...

Så är det inte.

För de flesta tror jag att vi faktiskt tar ett steg ifrån. Så ett ickelokalt sinne-medvetande
är föreställningen att medvetandet inte är begränsat till hjärnan eller kroppen där det har sin hemvist. Därför studera de tre enheterna, 1. Kroppen 2. Naturen 3. Universum.
Studera endast likheter, inte olikheter är helt avgörande. Jag kommer alltid tillbaka till R x A x H som deras likheter.

Alltså, likheterna, inte olikheterna. De endast förvirrar oss. Då går vi in i fällan att bli "expert". Och många experter går in i separation och längre ifrån relation.

Det har beskrivet många gånger i forskningssammanhang antaganden om oberoende sinnen som nära döden upplevelser, ger indicier för det vi sannolikt har döpt till många namn, ande, själ, astralkropp eller mindbody i den betydelse att den är en ENHET som existerar och kommunicerar oavsett ett medvetet fysiskt liv. En form av energi som är mer använd i visdomssammanhang, men i forskning så skulle vi kunna använda och mäta allt dessa fenom som värme, ljud, ljus och magnetism, Allt detta behöver man inte egentligen vara medveten om men kan tyckas se, höra och uppfatta. Det vet man sker i döden upplevelser att sinnen kan uppfatta omgivningen även fast hjärnan diagnostiserats som kliniskt död. Utifrån denna bakgrund kan följande antaganden om ett oberoende medvetande göras.

1. Det går att träna sig utan vara i nära döden situation, utan går att sätta sig, vara i sin vardag i samma kropps och hjärn situation. Det går att träna sig så det blir ett naturligt tillstånd som man kan ta sig till detta tillstånd, "tillbaka" till detta tillstånd. Då utgör belägg för ett ”oberoende medvetande” som något ens medvetande kan skapa, men behålla det oberoende tillståndet är nyckeln.

2. I så fall kan ett oberoende medvetande har olika hierarkiskt ordnade sinnen. Detta gör att bron mellan energin och materian blir helt medvetande. En information vi kan styra till 100 %.

3. Oberoende sinnen ingår just då i en enhet som kan varsebli (perception) oavsett fysiska sinnen. Det är här som allt börjar och kan bli så frisättande. Egentligen, så magiskt!

4. Det coola då är att ett oberoende medvetande dikteras inte av kända naturlagar, tid eller rum. Det är här som kvantfysiken med mattematiken är helt mindblowing och så djupt förankrad.

5. Och då skulle man med träning kunna få att oberoende medvetande som kan kommunicera med andra oberoende medvetanden. Och här kan vi då styra materian mellan oss människor. Just Love Science😁

Jag kan säga med säkerhet. Det är dessa människor du vill ha i din närhet och vardag. Det är dessa människor som kommer kunna göra att du kan leda dig själv och andra.

Då har du inget beroende av annat än dig själv men att du med kärlek och Compassion kommer med sådan glädje dela och leda andra.
... See MoreSee Less

View on Facebook

God Jul!
Nu till julen är det många som umgås med familj och släktingar. Detta kan vara mysigt och givande, men det kan också väcka en mängd känslor, skapa frustrationer, riva upp gamla sår från tidigare. Kanske är alkohol med i bilden. Här är en film om hur vi kan tänka kring just relationer för att göra dem så gynnsamma som möjligt. Utgå från dig själv eftersom det är där du har kraft att påverka. youtu.be/6LpQBWBqWio
... See MoreSee Less

View on Facebook

MAGIC...

När du studerar dig själv, din kropps funktion, struktur, mönster i all dess Relation. Där finner du vilja, lust, mod, hopp, tro och kreativitet.

Ikväll så sänder jag en föreläsning live på min FB från kl 18.00. Bron mellan de 7 medvetandenivåerna, broarna mellan naturvetenskapen och vår inre visdom.

Kvällens föreläsning:
www.facebook.com/events/1544109605682032/?ti=icl
... See MoreSee Less

View on Facebook