facebook

Compassion & Experimentell forskning

Universal Heart

EVENT

universalheartevent - Tylösand

Heart to Heart – kärlekens intelligens

Universal Heart och Spread the Word bjuder återigen in till vårretreat, Heart to Heart - kärlekens intelligens. 16-19 mars 2017 på Hotel Tylösand.

Varmt välkommen!

WEBBUTBILDNING

21 dagars webbutbildning

21 DAGARS WEBBUTBILDNING

21 dagars webbutbildning - Ändra din biokemiska kropp till inspiration, tillit och flöde.

Pris 1995 kronor

Mentorutbildning

Mentorutbildning

Skapa och förverkliga en varaktig vision

All positiv förändring finns inom Dig och dessa krafter längtar efter Din potential av optimal utveckling!

Läs mer här

MEDITATIONSSKIVA - 7 dagar

MEDITATIONSSKIVA - 7 dagar

7 Walking Meditations

7 DAGAR – 7 OLIKA MEDVETENHETSNIVÅER

Upplev hur 20 minuters meditation om dagen, i rörelse, kan ge dig en omedelbar transformation. Meditationerna bygger på 7 olika skiften av din medvetenhet.

Meditationerna bygger på ett unikt samspel mellan den emotionella och den fysiska kroppen, båda är lika viktiga för att du ska må bra. Bakgrundsmusiken är skapad med olika frekvenser eftersom hjärnan och kroppen påverkas av ljudfrekvenser. Dessa meditationer grundar sig på naturvetenskap, psykologi och forskning.

Läs mer här!

MEDITATIONSSKIVA

MEDITATIONSSKIVA

En forskningsbaserad meditationsskiva
skapad av Thomas Di Leva och Jörgen Tranberg.

Tänk dig att bara ta på sig ett par hörlurar, sjunka ner i soffan… Lyssna, och direkt uppleva de djupaste meditationstillstånden automatiskt (utan att någonsin ha mediterat förut)… Är det möjligt? Ja nu är det det!

Läs mer här!

BOKSUCCÉN FORTSÄTTER!

BOKSUCCÉN FORTSÄTTER!

Kajsa Ingemarsson med Jörgen Tranberg I Hjärtats väg möter vi kärleken. Inte som en romantisk föreställning, utan som en kraft med exceptionell förmåga att hela, transformera och belysa meningen med våra liv.
Universal Heart Center

Start

2014-2016 skapades en föreläsningsserie som förenade vetenskap och uråldrig visdom av Jörgen Tranberg med flera…

 

Föreläsare-Artister

 

Delta i experimentell live-forskning!

Nordens största individuella och kollektiva mätning av upplevelsebaserad information.


röster om


Lär dig om relationen mellan den inre och den yttre världen
– kunskap som ger dig kraft att påverka.

Universal Heart har blivit en av Sveriges snabbas växande nätverk och handlar om de stora viktiga sambanden: hur hjärta och hjärna hänger ihop, hur tankarna skapar vår upplevelse av verkligheten, och hur vi alla är förbundna med det kosmiska universum och varandra – och vad det innebär. Samtliga föreläsare har som syfte du att får konkret kunskap, inre verktyg och inspiration, samt praktiska metoder så att du medvetet kan påverka ditt liv i den riktning du önskar!

Samtliga föreläsningar och utbildningar kommer att vara stegvis fördjupande. Initiativtagaren och skaparen av Universal Heart Jörgen Tranberg har en doktorsexamen i komplementärmedicin och är verksam som komplementärmedicinsk terapeut med egen praktik sedan mer än 30 år. Han kommer på ett fängslande och lättbegripligt sätt att förmedla hur ny vetenskap och andlighet möts på fruktbara vis, med utgångspunkter i kvantfysik, neuropsykologi, medicin, embryologi och andlighet med ett naturvetenskapligt perspektiv. Även teologi och bönens kraft kommer att beröras utifrån kvantfysiska kunskaper.

Nätverket Universal Heart startade 2013 och alla föreläsningarna grundas från början att träna deltagaren till  hjärtvariabel-träning och meditation – bl.a. utifrån mätningar som gjordes live på plats i samarbete med HearthMath in Scandinavia. Den experimentella forskningen visade på  konkreta positiva resultat och belägg för det som förmedlades. Deltagarna fick lära om hur man uppnår ett balanserat HRV (Heart Rate Variability), vilket som normalläge indikerar på t ex förbättrat blodtryck, bättre sömn, bättre hantering av ångest och oro samt snabbare återhämtning och bättre allmänhälsa. Det gjordes en studie, 2000-2001 av Ronald Murray, i USA. Den har fått titeln ”A colloid fluid model”. Studien talar om effekterna av manuella terapier, och däribland kraniosakral terapi, på autonoma nervsystemet och mätningen gjordes med HRV-utrusning med gott resultat.

Jörgen Tranberg skapade då Universal Heart tillsammans med en rad gästföreläsare och artister, som alla bidrog på sina sätt inom detta tema. Men även publiken deltar och samskapar de här dagarna. Tanken är hur fler vi är – desto större medvetenhet kan vi få tillgång till. Ju fler personer och kraftfält som går att mäta, desto tydligare blir också ditt personliga kraftfält – och det har effekt på ditt liv och på alla i din omgivning, vilket statistiken påvisade.

Nätverket Universal Heart bygger på fem grundläggande komponenter för expansion: tacksamhet, ödmjukhet, empati, medmänsklig medkänsla, och förlåtelseprocessen, kommer att gå som en röd tråd genom alla seminarier. Dessa processer ger oss kontakt med den grundläggande energin i universum och i oss: den villkorslösa existensen – det villkorslösa varandet – den villkorslösa kärleken. Hur blir våra liv om vi lever dem medvetet härifrån?

Förändringen skapar vi tillsammans – nu!